Kalite Politikası

2008 yılında kurulduğu günden günümüze kadar “Biyometrik ve Güvenlik Çözümleri” alanında Ar-Ge faaliyetleri yürüten ve alanında sektör lideri haline gelmiş Ones Technology’nin kalite politikasının belirlenmesi, bu politikaların sürdürülebilirliği ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar Üst Yönetim tarafından sürekli olarak yapılır.

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardına uygun hareket edilir ve gelişimine sürekli katkı sağlanır.

Standardın etkinliğini sürekli iyileştirmek, yasal şartlar doğrultusunda müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak, memnuniyetlerini sağlamak için çalışılır.

Sunduğumuz hizmet ve yönetim faaliyetlerimizde, ulusal ve uluslararası standartlar ile mevzuatlara uygunluğa dikkat edilir.

Çalışanlarımızın gelişimini sürekli destekleyen eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlanır.

Şirket kalite ve hedefleri oluşturulup, sürekli gözden geçirilerek, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle kontrol altına alınır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

​​​​​​​​​​​​Ones Technology bünyesinde mevcut ve oluşturulacak tüm faaliyetlere ilişkin iş ve işçi sağlığı ve güvenliği sağlayacak TS EN ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği İlke ve Politikaları, Üst Yönetim tarafından belirlenir.

Belirlenen ilke ve politikaların sürdürülebilirliği ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yine Üst Yönetim tarafından desteklenir.

Ar-Ge ve Üretim faaliyetlerinin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmek, sürekli amaçlanır ve bu doğrultuda çalışılır. Bu hedef doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve iş gücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluk bilinci ile hareket edilir.

Tehlikeleri ortadan kaldırmak için çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren anlayış çerçevesinde davranılır.

İSG risklerini azaltmak için ve çalışanların / çalışan temsilcilerinin katılımı için gerekli faaliyetler gerçekleştirilir.

Bilgi Güvenliği Politikası

Ones Technology bünyesinde mevcut ve oluşturulacak tüm faaliyetlere ilişkin bilgilerin güvenliğini sağlayacak, yetki seviyelerine göre bilgileri koruyacak ve bütün çalışanlar ile paydaşların yetkilerine göre ulaşabilecekleri Bilgi Güvenliği Yönetim İlke ve Politikaları, Üst Yönetim tarafından belirlenir.

Belirlenen ilke ve politikaların sürdürülebilirliği ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yine Üst Yönetim tarafından desteklenir.

Tüm birim ve çalışanlarımız TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun hareket eder ve sürekli gelişimine katkı sağlarlar.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesindeki yenilikler, değişimler ve gelişmeler tüm çalışanların ve paydaşların farkındalıklarını sağlayacak ve artıracak şekilde duyur​ulur.