Politikalarımız

Ones Technology’nin yeni değerler yaratmak ve geliştirmek için benimsediği ilkelere daha yakından bakın.

Kalite Politikası

2008 yılında kurulduğu günden günümüze kadar “Biyometrik ve Güvenlik Çözümleri” alanında Ar-Ge faaliyetleri yürüten ve alanında sektör lideri haline gelmiş Ones Technology’nin kalite politikasının belirlenmesi, bu politikaların sürdürülebilirliği ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar Üst Yönetim tarafından sürekli olarak yapılır.

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardına uygun hareket edilir ve gelişimine sürekli katkı sağlanır. Güçlü Ar-Ge kadrosu, bilişim ve üretim altyapısı ile çağdaş teknolojiyi yakinen takip eder.

Müşteri memnuniyetini artırabilmek adına kaliteden ödün vermez. Sunulan hizmet ve yönetim faaliyetlerinde, ulusal ve uluslararası standartlar ile mevzuatlara uygunluğa dikkat edilir.

Yerli ve milli kavramına önem veren Ones Technology, bu oranı artırarak sektördeki liderliğini koruma gayesindedir.

Çalışanların gelişimini sürekli destekleyen eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunun yüksek tutulması sağlanır. Aynı zamanda sosyal sorumluluklarını artırarak, ülkeye ve dünyaya sağlanan katkı oranlarını artırmayı hedefler.
Şirket kalite ve hedefleri oluşturulup, sürekli gözden geçirilerek, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle kontrol altına alınır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

​​​​​​​​​​​​Ones Technology bünyesinde mevcut ve oluşturulacak tüm faaliyetlere ilişkin iş ve işçi sağlığı ve güvenliği sağlayacak TS EN ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği İlke ve Politikaları, Üst Yönetim tarafından belirlenir.

Belirlenen ilke ve politikaların sürdürülebilirliği ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yine Üst Yönetim tarafından desteklenir.

Ar-Ge ve Üretim faaliyetlerinin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmek, sürekli amaçlanır ve bu doğrultuda çalışılır. Bu hedef doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve iş gücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluk bilinci ile hareket edilir.

Tehlikeleri ortadan kaldırmak için çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren anlayış çerçevesinde davranılır.

İSG risklerini azaltmak için ve çalışanların / çalışan temsilcilerinin katılımı için gerekli faaliyetler gerçekleştirilir.

Bilgi Güvenliği Politikası

Ones Technology, ana ilkesi olarak kendisinin, paydaşlarının ve müşterilerinin bilgi varlıklarını korumayı benimsemiş ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Mimarisi’ni oluşturmuştur. Bu sistemin tüm süreçlerinde TSE ISO/IEC 27001 standardı temel alınmış ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulmaktadır.

Üst yönetim, Bilgi Güvenliği Yönetim İlke ve Politikalarını belirleyerek mevcut ve oluşturulacak tüm faaliyetlerin bilgi güvenliğini sağlamasını, bilgileri yetki seviyelerine göre korumasını ve çalışanlar ile paydaşların bilgilere ulaşabilecekleri yetki seviyelerine uygun bir şekilde düzenlemesini taahhüt eder.

Ayrıca, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesindeki yenilikler, değişimler ve gelişmeler tüm çalışanların ve paydaşların farkındalıklarını sağlayacak ve artıracak şekilde paylaşılmaktadır.

Bilgi güvenliği alt yapısını sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkan vermeyen bir sistem haline getirmek için özveri ile çalışmayı taahhüt eder.

© 2023 Ones Technology