Biyometrik ve Kart Tabanlı
Personel Devam Kontrol Sistemi Çözümleri (PDKS)

Kurumların personel hareketliliğini etkin bir şekilde denetlemelerine, çalışanların giriş-çıkış faaliyetlerini kaydederek bu verileri raporlamaya ve kontrol altında tutmaya olanak tanıyan PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi), daha düzenli işleyiş ve yüksek operasyon kabiliyeti sağlar.

Personel yönetimiyle birlikte güvenlik açıklarını da ortadan kaldıran sistem, personel devam takibini ve ziyaretçi hareketliliğini KVKK yönetmeliklerine uygun olarak güvenli ve etkin bir şekilde gerçekleştirir.

Ones Technology’nin sunduğu PDKS çözümleri, kurumsal işleyişe çeşitli avantajlar sağlayan ve operasyonel süreçlerde rekabet gücüne katkı sağlayan birçok özelliğe sahiptir.

Personel Takibi

Çalışanların günlük giriş ve çıkışlarını kaydederek hareketliliği anlık takip imkanı sağlar. Personelin işe gelme ve işten ayrılma saatlerini düzenli bir şekilde kontrol eder.

Raporlama ve Analiz

Sistem, raporlama ve analiz olanağı sağlar. Yöneticiler, belirli aralıklarda personel devam durumlarını, geç kalmaları, erken çıkışları ve izinleri raporlayabilir. 

İşgücü Planlaması

İşgücü planlamasını etkili hale getirir. Personel ihtiyaçları daha iyi anlaşılır, fazla veya eksik personel durumları önceden tespit edilir. 

Lokasyon ve Bilgi Güvenliği

Sistemin biyometrik ve kart tabanlı kimlik doğrulama özellikleri, kurum ve lokasyon güvenliğini artırır.

Yetki ve Erişim Denetimi

Sadece yetkili personelin belirli alanlara giriş yapabilmesi, fiziksel güvenliği sağlar ve hassas bölgelerin korunmasına yardımcı olur.

Hızlı ve Güvenilir İşlem

Biyometrik doğrulama sayesinde hızlı ve güvenilir kimlik tespiti sağlanır. Giriş-çıkışların daha verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Entegrasyon Yeteneği

Eski altyapılarla entegre olarak güvenli şifreleme ve iletişim protokolleri sayesinde, eski sistemlerin düşük maliyetle modernize edilmesine olanak tanır.

Yüksek Verimlilik

Personel hareketliliğini, izin durumunu, mesai durumlarını ölçümleyerek operasyon verimini artıran önlemler alınmasını sağlar.

Personel Devam Kontrol Sistemi Altyapısı

Ones Technology tarafından Personel Devam Kontrol Sistemleri için sunulan çözümlerin kurumsal işleyişi düzenleme, güvenlik sağlama ve verimliliği artırma gibi konulardaki başarısı kanıtlanmıştır. PDKS çözümleri için çeşitli yazılımlar, cihazlar, iletişim modülleri ve üniteler bir arada kullanılır.

Yönetim ve Denetim Yazılımları

Yönetim ve denetim yazılımları, geçiş kontrol sisteminin tek bir noktadan yönetilmesini ve denetlenmesini sağlar. Organizasyon verimliliğini etkin bir şekilde artıran, giriş-çıkış hareketliliğini denetleyen ve kişilerin yetkilendirme süreçlerini düzenleyen gelişmiş yazılımlardır.

Yüksek Güvenlikli Merkezi
Kimlik Doğrulama Sunucusu

Personel Devam ve Süre Takibi Merkezi Yönetim Uygulaması

Biyometrik Windows
Oturum Açma Uygulaması

BioAffix Ürün Ailesi
Merkezi Yönetim Uygulaması

Biyometrik ve Kart Tabanlı Okuyucular

Bu cihazlar, kullanıcıların kimliğini doğrulamak için hem biyometrik özellikleri kullanarak oluşturduğu şifrelenmiş şablonlardan hem de akıllı kart teknolojilerinin sunduğu protokollerden yararlanır.

Çift Antenli Temassız Kart Okuyucu

Çift Antenli Masaüstü Temassız Kart Okuyucu

Avuç İçi Damar İzi Tabanlı Biyometrik Geçiş Kontrol Cihazı

Üç Boyutlu Yüz Tanıma Cihazı

© 2023 Ones Technology