Biyometrik ve Kart Tabanlı Geçiş Kontrol Çözümleri

Kartlı geçiş çözümleri, kimlik doğrulama işlemi için bir akıllı kart kullanır. Kartlar, kişinin fotoğrafı, kimlik numarası gibi kişisel verileri içerir. Bu kartlar kullanılırken ek bir bir sağlama yapılamadığından, kartı kullanan yetkisiz kişiler de sisteme erişebilmektedir. Bu boyutuyla kartlı geçiş sistemleri, biyometrik veri ile sağlaması yapılan sistemlere nazaran güvenlik standartlarını karşılama konusunda oldukça yetersizdir.

Biyometrik ve kartlı geçiş çözümleri, giriş-çıkış güvenliğini ve erişimini kontrol etmek için kartlı sistemlere nazaran daha güçlü bir güvenlik altyapısı sunar. Bu sistemler, geleneksel şifre veya kart tabanlı geçiş kontrol sistemlerinden daha verimlidir. Ones Technology tarafından sunulan biyometrik ve kartlı geçiş sistemleri, insan hareketliliğini güvenli bir şekilde düzenlemenin yanı sıra video yönetim sistemlerine, yangın ve alarm sistemlerine entegrasyon özellikleriyle de kapsamlı bir güvenlik sağlar.

Biyometrik sağlama yapılabilen kartlı geçiş çözümleri, giriş-çıkış ve yetki güvenliğini kontrol etme konusunda güçlü ve istikrarlı bir güvenlik altyapısı sunar.

Biyometrik ve kartlı geçiş sistemlerinin sağladığı bazı avantajlar şunlardır:

Yüksek Güvenlik Seviyesi

Kart ve biyometrik tabanlı kimlik doğrulama sistemleri, güvenli bir şekilde giriş-çıkış yetkilendirmesi sağlar. 

Yönetim Entegrasyonu

Yönetim yazılım sistemleriyle entegre edilerek ziyaretçi yönetimi ve çalışanların yetkilendirilmesi süreçlerini daha güvenli ve izlenebilir hale getirir.

Güçlü Kimlik Doğrulama

Biyometrik ve kartlı geçiş sistemleri, karmaşık kimlik doğrulama süreçleri sağlar. Bu sistemlerin bir araya gelmesi, güçlü bir güvenlik önlemi oluşturur.

İzleme ve Raporlama

Entegre altyapı, veri merkezi giriş-çıkış aktivitelerini izler, analiz eder ve raporlar. Sistemin, olası tehditleri hızlı bir şekilde tespit ve bertaraf etme yeteneğini artırır.

KVKK ve GDPR Uyumu

Biyometrik verilerin kullanımıyla ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyumluluğu gözetilir.

Otomatik İş Süreçleri

Active Directory gibi sistemlerle entegre edilerek iş süreçlerini otomatikleştirir. Personel değişiklikleri gibi durumları hızlı ve doğru bir şekilde işlemeye ve güvenlik açıklarını en aza indirmeye imkan tanır.

Gelişmiş Kart Teknolojileri

Yüksek güvenlikli kart teknolojileri ve güvenli iletişim protokolleri kullanılarak sistemlerin güvenlik seviyesi artırılır. Bu, eski tehditlere karşı daha dirençli bir güvenlik sistemini beraberinde getirir.

Etkili Savunma

Entegre güvenlik altyapısı, giriş-çıkış aktivitelerini izler, analiz eder ve raporlar. Sistemin olası tehditleri hızlı bir şekilde tespit etme ve bunlara müdahale etme yeteneğini artırır.

Biyometrik ve Kart Tabanlı Geçiş Kontrol Güvenlik Altyapısı

Biyometrik ve kartlı geçiş altyapısı için çeşitli cihazlar, iletişim modülleri ve üniteler bir arada kullanılır.

Biyometrik ve Kart Tabanlı Okuyucular

Bu cihazlar, kullanıcıların kimliğini doğrulamak için hem biyometrik özellikleri kullanarak oluşturduğu şifrelenmiş şablonlardan hem de akıllı kart teknolojilerinin sunduğu protokollerden yararlanır.

Avuç İçi Damar İzi Tabanlı Biyometrik Geçiş Kontrol Cihazı

Üç Boyutlu Yüz Tanıma Cihazı

Yönetim ve Denetim Yazılımları

Yönetim ve denetim yazılımları, geçiş kontrol sisteminin tek bir noktadan yönetilmesini ve denetlenmesini sağlar. Organizasyon verimliliğini etkin bir şekilde artıran, giriş-çıkış hareketliliğini denetleyen ve kişilerin yetkilendirme süreçlerini düzenleyen gelişmiş yazılımlardır.

Yüksek Güvenlikli Merkezi Kimlik Doğrulama Sunucusu

BioAffix Ürün Ailesi Merkezi Yönetim Uygulaması

Biyometrik Windows Oturum Açma Uygulaması

Uygulamalara Entegre Edilebilen Biyometrik Kimlik Doğrulama Uygulaması

Güvenli İletişim Modülleri

Bu cihazlar, bir kapının açılıp kapanmasını denetleyen ve sağlayan, bir alanın giriş veya çıkışını kontrol etmek için kullanılan gelişmiş modüllerdir.

Yeni Nesil Güvenli İletişim Modülü

BioAffix Ürün Ailesi Merkezi Yönetim Uygulaması

Veri Merkezlerinde Kabinet Güvenliği İçin Özelleştirilmiş Güvenli İletişim Modülü

Güvenli İletişim Modülü

Geçiş Kontrol Panelleri

Tesislerde ortaya çıkacak ihtiyaçlar gözetildiğinde kimlik doğrulama cihazlarının parmak izi, yüz tanıma, iris, retina, avuç içi damar izi ve diğer biyometrik tipleri ile temassız akıllı kart teknolojilerini destekleyen bir kimlik doğrulama teknolojisine sahip olması büyük önem taşır.

Tüm Biyometrik Tiplerini Destekleyen Kimlik Doğrulama Cihazı

OSDP V2 ve Wiegand Destekli
Geçiş Kontrol Paneli

© 2023 Ones Technology