Sosyal Güvenlik Kurumu Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi, Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla bugün itibariyle yeniden yürürlüğe girdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın açtığı davada Danıştay 15. Dairesi’nin 11.09.2014 tarihli kararı ile özel hastanelerde biyometik kimlik doğrulaması ile ilgili işlem ve bu işlemin dayanağı olan SUT’un (Sağlık Uygulama Tebliği) ilgili kısımlarının yürütülmesi durdurulmuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 08.11.2014 tarihli “Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi” konulu duyuru ile Danıştay 15’inci Daire Başkanlığı’nca alınan yürütmeyi durdurma kararının ardından, 08.11.2014 tarihi itibariyle biyometrik kimlik doğrulama sistemi kullanılmaksızın MEDULA sisteminden provizyon alınabileceği ve biyometrik kimlik doğrulama sistemine ilişkin yapılacak düzenlemelerin kurum portalından duyurulacağı konusunda bilgi vermişti.

Anayasa Mahkemesi İtirazın Reddine Karar Verdi

Anayasa Mahkemesi’nin 03.04.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararında “31.05.2006 tarihli ve 551 o sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 67. maddesinin üçüncü fıkrasına, 01.03.2012 tarihli ve 6283 sayılı Kanunun 1. Maddesiyle eklenen “…biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamasının yapılması ve/veya…” ibaresinin, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karan verildi. Anayasa Mahkemesi verdiği karar gereğince, Danıştay tarafından alınan yürütmeyi durdurma kararını kaldırıldı.

MEDULA, Bugünden İtibaren Biyometrik Kimlik Doğrulama Olmadan Provizyon Vermeyecek

SGK 30 Nisan’da yayımladığı, “Halen hem biyometrik kimlik doğrulama sistemi kullanılmaksızın hem de kişinin açık rızasının alınması şartıyla biyometrik kimlik doğrulama sistemi kullanılarak MEDULA sisteminden provizyon alınabilmektedir. Ancak 15.05.2015 tarihi itibariyle ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda sağlık yardımları Kurumumuzca karşılanan kişilerin özel sağlık hizmeti sunucularına başvurularında istisnai durumlar haricinde biyometrik kimlik doğrulama sistemi kullanılmaksızın MEDULA sisteminde provizyon verilmeyecektir. Bu kapsamda sağlık yardımları Kurumumuzca karşılanan kişilerin özel sağlık hizmeti sunucularına başvurularında mağduriyet yaşamamalarını teminen özel sağlık hizmeti sunucularının 15.05.2015 tarihinde kadar gerekli tüm önlemleri almaları ve hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.” duyurusu ile bugün itibariyle biyometrik kimlik doğrulama sistemi kullanılmaksızın MEDULA sisteminden provizyon verilmeyeceğini açıkladı.

Biyometrik Kimlik Doğrulama Hangi Durumlarda Yapılmayacak?

  • 12 yaş ve altı çocuklara, 75 yaş ve üstü kişilere,
  • Her iki üst ekstremitesi olmayan kişilere (elleri olmayan),
  • Her iki el avuç içi veya her iki el orta, işaret, yüzük, baş, küçük parmak damar izi bütünlüğü bozulmuş olanlara,
  • Acil hastalara (yeşil alan muayenesi hariç),
  • Serebral palsi, üst ekstremite felci ve benzeri tıbbi nedenlerden dolayı biyometrik verisi alınmayan kişilere, spastik veya otistik engelli olan kişilere,
  • Organ, doku ve kök hücre nakli tedavilerinde alıcının üzerinden donör takibinin alındığı durumlarda.

Yukarıda belirtilen genel sağlık sigortalıları, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport ya da evlilik cüzdanlarıyla sağlık hizmeti sunucularına müracaat etmeleri halinde sağlık hizmeti alabilecekler.