HSM (Hardware Security Module)

HSM (Hardware Security Module) sayesinde kullanıcıların kimlik, biyometrik ve geçiş bilgileri gibi kişiye özel olan tüm veriler BioAffix OneServer sunucusunun HSM ile sağladığı entegrasyon sayesinde şifreli bir şekilde veritabanına yazılır ve veritabanından okunur. BioAffix Gate Force Mini cihazlarının geçiş ve doğrulama işlemleri için kullanacağı tüm veriler, yazma ve okuma işlemleri sırasında gelişmiş, güncel ve yüksek güvenlikli kriptografi işlemlerinden geçerek, dışarıdan dinlenmesi ve okunması imkansız hale getirilir. Bu sayede bilgi işlem biriminde görev alan personeller de dahil olmak üzere, HSM ile şifrelenmiş veriler üçüncü kişiler tarafından hiçbir şekilde okunamaz.

TPM (Trusted Platform Module)

BioAffix Gate Force Mini’nin dahili diskinde yer alan tüm veriler, TPM (Trusted Platform Module) ile uluslararası ve NATO standartlarında şifrelenerek saklanır. Bu sayede cihazın veri barındırma alanına yönelik tüm sabotaj girişimlerinin önüne geçilerek verileriniz daima güvenli şekilde depolanır. Depolama alanına dışarıdan herhangi bir müdahale gerçekleştirilmesi durumunda, disk içerisinde yer alan tüm veriler okunamaz bir şekilde kaydedildiği için diskte yer alan bilgilerin anlamlı bir şekilde okunması mümkün değildir.

Mul-Sec (Multi Layered Secure Communications)

Ones Technology tarafından geliştirilen çift katlı Mul-Sec SSL tüneli sayesinde BioAffix Gate Force Mini ve BioAffix OneServer arasındaki veri trafiği, çift katlı SSL tüneli ile çevrelenmiş şifreli bir iletişim altyapısı ile gerçekleşir. BioAffix Gate Force Mini ve BioAffix OneServer arasındaki iletişimi Mul-Sec ile koruma altına alındığında, mevcut yük dengeleyici cihazınız (Load Balancer) SSL korumasını sonlandırsa bile, BioAffix Gate Force Mini ve OneServer arasında iletişim Mul-Sec güvenlik teknolojisi ile daima koruma altındadır.

BioAffix Gate Force Mini'nin Teknik Özelliklerini Keşfedin

Gelişmiş donanım mimarisine sahip teknik özelliklerine daha yakından bakın