Sağlık Sektörüne Özel Kimlik Doğrulama Çözümleri

Sağlık sektörünün her kademesinde fiziki ortam güvenliğinden hasta mahremiyetine ve kişisel verilerin korunmasına kadar oldukça geniş bir alanda, kapsamlı güvenlik protokollerinin uygulanması zorunludur. Bu uygulamaların temelinde, gelişmiş yönetim ve denetim bileşenleri yer almaktadır.

Sağlık kuruluşlarında yer alan birçok kritik alanın güvenliği, kurumsal işleyişin yönetilebilir olmasını sağlamaktadır. Bu alanlar arasında, veri odaları gibi hasta raporlarının, sağlık kuruluşuna ait önemli dokümanların ve personel verilerinin tutulduğu odalar bulunmaktadır. Kimyasallar, ilaç ve ilaç etken maddeleri gibi tehlike arz edebilecek maddelerin bulundurulduğu bölümler de kritik öneme sahiptir. Diğer taraftan ameliyathaneler ve yoğun bakım servisleri gibi bölümler de aynı derece hassasiyete sahiptir. Tüm bu bölüm ve alanlar, yalnızca yetkilendirilmiş personelin erişimine açık olması gereken hassas ünitelerdir. Sağlık kuruluşlarının temel işlevlerini yerine getirebilmesi, bu alanların doğru güvenlik ve geçiş kontrol tedbirleriyle korunmasını gerekli kılmaktadır.

Biyometrik Ve Kartlı Geçiş Sistemlerinin Sağladığı Avantajlar

Sağlık sektörünün operasyonel yapısında, teşhis ve tedavi süreçlerinde kullanılan hassas cihazların, yazıcıların, kritik program ve yazılımların önemli bir yeri vardır. Tüm bu cihazların kullanımında da erişim yetkilendirmesi sağlanmalı, biyometrik ve kart tabanlı aygıt ve yazılımlarla erişim ve denetim süreçleri hassasiyetle işletilmelidir.

Sektörü tehdit eden durumlardan biri de kimlik sahteciliğidir. Sağlık hizmeti alan vatandaşların, muhtemel kimlik hırsızlığı durumlarında sigorta gibi kişisel haklarının başkaları tarafından kullanılmasını ortadan kaldıracak önlemler hayata geçirilmelidir. Hasta kimliklerinin, biyometrik verileriyle doğrulandığı senaryoda, kimlik sahteciliği gibi olasılıklar ortadan kalkmakta ve hastalar hak kaybı yaşamamaktadır.

Yüksek Güvenlik Seviyesi

Güncel teknolojilerle donatılmış altyapı, güvenli bir şekilde giriş-çıkış yetkilendirmesi sağlar.

Yönetim Entegrasyonu

Yönetim ve denetim yazılımlarıyla entegre edilerek ziyaretçi yönetimi ve personel yetkilendirme süreçlerini güvenli ve izlenebilir hale getirir.

Güçlü Kimlik Doğrulama

Biyometrik tabanlı teknolojilerle, çok katmanlı kimlik doğrulama sağlanarak güçlü bir güvenlik önlemi oluşturur.

İzleme ve Raporlama

Entegre altyapı, giriş-çıkış aktivitelerini izler, analiz eder ve raporlar. Sistemin olası tehditleri hızlı bir şekilde tespit ve bertaraf etme yeteneğini artırır.

KVKK ve GDPR Uyumu

Biyometrik verilerin kullanımıyla ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyumluluğu gözetilir.

Otomatik İş Süreçleri

Active Directory gibi sistemlerle entegre edilerek iş süreçlerini otomatikleştirir. Personel değişiklikleri gibi durumları hızlı ve doğru bir şekilde işlemeye ve güvenlik açıklarını en aza indirmeye imkan tanır.

 

Sahteciliği Önleme

Kullanılan kimlik doğrulama teknolojileri sayesinde kimlik sahteciliği, dolandırıcılık ve kamuyu zarara uğratma gibi tehditlere karşı önleyicidir.

Sağlık Sektörüne Özel Kimlik Doğrulama Çözümleri Altyapısı

Sağlık kuruluşlarında fiziki ve sanal ortam güvenliğini sağlayan biyometrik ve kart tabanlı geçiş kontrol ve güvenlik altyapısı için çeşitli yazılımlar, cihazlar, iletişim modülleri ve üniteler bir arada kullanılır.

Biyometrik ve Kart Tabanlı Okuyucular

Bu cihazlar, kullanıcıların kimliğini doğrulamak için hem biyometrik özellikleri kullanarak oluşturduğu şifrelenmiş şablonlardan hem de akıllı kart teknolojilerinin sunduğu protokollerden yararlanır.

Temassız Avuç Konumlandırma Ünitesi

Ergonomik Avuç Konumlandırma Ünitesi

Avuç İçi Damar İzi Tabanlı Biyometrik Geçiş Kontrol Cihazı

Üç Boyutlu Yüz Tanıma Cihazı

Yönetim ve Denetim Yazılımları

Yönetim ve denetim yazılımları, geçiş kontrol sisteminin tek bir noktadan yönetilmesini ve denetlenmesini sağlar. Organizasyon verimliliğini etkin bir şekilde artıran, giriş-çıkış hareketliliğini denetleyen ve kişilerin yetkilendirme süreçlerini düzenleyen gelişmiş yazılımlardır.

Yüksek Güvenlikli Merkezi Kimlik Doğrulama Sunucusu

BioAffix Ürün Ailesi Merkezi Yönetim Uygulaması

Biyometrik Windows Oturum Açma Uygulaması

Uygulamalara Entegre Edilebilen Biyometrik Kimlik Doğrulama Uygulaması

Güvenli İletişim Modülleri

Bu cihazlar, bir kapının açılıp kapanmasını denetleyen ve sağlayan, bir alanın giriş veya çıkışını kontrol etmek için kullanılan gelişmiş modüllerdir.

Yeni Nesil Güvenli İletişim Modülü

BioAffix Ürün Ailesi Merkezi Yönetim Uygulaması

Veri Merkezlerinde Kabinet Güvenliği İçin Özelleştirilmiş Güvenli İletişim Modülü

Güvenli İletişim Modülü

Geçiş Kontrol Panelleri

Tesislerde ortaya çıkacak ihtiyaçlar gözetildiğinde kimlik doğrulama cihazlarının parmak izi, yüz tanıma, iris, retina, avuç içi damar izi ve diğer biyometrik tipleri ile temassız akıllı kart teknolojilerini destekleyen bir kimlik doğrulama teknolojisine sahip olması büyük önem taşır.

Tüm Biyometrik Tiplerini Destekleyen Kimlik Doğrulama Cihazı

OSDP V2 ve Wiegand Destekli
Geçiş Kontrol Paneli

© 2023 Ones Technology