KVKK ve GDPR Uyumlu Kimlik Doğrulama Çözümleri

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü) uyumlu kimlik doğrulama çözümleri, organizasyonların hem veri güvenliğini sağlamak hem de hukuki düzenlemelere uymak için ihtiyaç duydukları yöntemlerdir. Bu tür çözümler, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda yüksek standartları zorunlu kılmaktadır.

KVKK ve GDPR gibi kanun ve yönetmeliklere uygun çözümler; çok faktörlü kimlik doğrulama, biyometrik doğrulama, tek kullanımlık şifreler, akıllı kartlar ve personel denetimi gibi birçok bileşenin bir araya gelmesiyle mümkün olmaktadır. Kullanıcıların sadece bilgi sahibi oldukları (şifre, PIN gibi) bir şeyi kullanmanın ötesine geçerek, sahip oldukları (akıllı telefon, güvenlik anahtarı, akıllı kart gibi) veya biyolojik özelliklerini (avuç içi damar izi, yüz tanıma gibi) de kullanmalarını gerektiren bir doğrulama metodudur. GDPR ve KVKK uyumlu çözümler, biyometrik verilerin işlenmesinde özellikle dikkatli olunmasını ve yüksek düzeyde korunmasını gerektirir.

KVKK ve GDPR Uyumlu Kimlik Doğrulama Çözümlerinin Avantajları

KVKK ve GDPR uyumlu kimlik doğrulama çözümleri, yalnızca yasal gereklilikleri yerine getirmekle kalmaz, aynı zamanda işletmelerin ve müşterilerin ihtiyaç duyduğu güvenliği ve korumayı sağlar. Bu avantajlar, teknolojinin ve düzenlemelerin hızla değiştiği bir dünyada giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Yetkisiz erişimleri önlemek, veri güvenliğini kanun ve yönetmeliklere uygun hale getirmek için güçlü bir altyapıya ihtiyaç duyan bu çözümler, birçok avantajı beraberinde getirmektedir.

Yüksek Güvenlik Seviyesi

Her kullanıcı ve her cihaz için sürekli olarak doğrulama ve izleme sağlayarak daha yüksek bir güvenlik seviyesi sunar.

Kullanıcı Merkezli Koruma

Kullanıcıların kişisel verilerinin korunması, kopyalanamaması ve yetki devri yapılamaması güven ve memnuniyeti artırır.

Maliyet Tasarrufu

Güçlü kimlik doğrulama sistemleri, veri ihlalleriyle oluşacak mali yükü ortadan kaldırır. Yasalara uyum, potansiyel idari cezaların önüne geçer.

Operasyonel Verimlilik

Modern kimlik doğrulama çözümleri, yönetim süreçlerini basitleştirir ve otomatikleştirir, personel hareketliliğini denetleyerek operasyonel verimliliği artırır.

Teknolojik Uyum ve Esneklik

Yeni teknolojilere ve güvenlik tehditlerine karşı uyumlu ve esnek bir yapı sunar. Farklı sistemler ve platformlar arasında entegre çalışabilir, genişletilebilir kimlik doğrulama çözümleri sağlar.

Otomatik İş Süreçleri

Active Directory gibi sistemlerle entegre edilerek iş süreçlerini otomatikleştirir. Personel değişiklikleri gibi durumları hızlı ve doğru bir şekilde işlemeye ve güvenlik açıklarını en aza indirmeye imkan tanır.

Gelişmiş Kart Teknolojileri

Yüksek güvenlikli kart teknolojileri ve güvenli iletişim protokolleri kullanılarak sistemlerin güvenlik seviyesi artırılır. Eski ve yeni tehditlere karşı daha dirençli bir güvenlik sistemini beraberinde getirir.

Denetim ve Raporlama

Sistem giriş-çıkış aktivitelerini izler, analiz eder ve raporlar. Sistemin olası tehditleri hızlı bir şekilde tespit etme ve bunlara müdahale etme yeteneğini artırır.

KVKK ve GDPR Uyumlu Kimlik Doğrulama Altyapısı

Bu çözümler, KVKK ve GDPR gibi düzenlemelerle uyumlu olmanın yanı sıra, genel olarak veri güvenliği ve gizliliğinin korunmasında da temel öneme sahiptir. Her çözümün uygulanabilirliği, özel gereksinimlere ve mevcut altyapıya bağlı olarak değişebilir. KVKK ve GDPR uyumluluğu ise, altyapıda kullanılan teknolojilerin ekosistem olarak hareket eden, yazılım ve donanım mimarilerinin birbiriyle entegre olduğu sistemlerle sağlanabilmektedir.

KVKK ve GDPR uyumlu erişim altyapısı, biyometrik şablonlarla, akıllı kartlarla ve gelişmiş şifreleme protokolleriyle desteklenen geçiş kontrol cihazlarıyla entegre çalışmalıdır. Ayrıca güvenli iletişim sağlayan I/O modülleri ve her şeyin tek noktadan kolayca yürütülebildiği yönetim ve denetim yazılımları ile desteklenmelidir.

Biyometrik ve Kart Tabanlı Okuyucular

Bu cihazlar, kullanıcıların kimliğini doğrulamak için hem biyometrik özellikleri kullanarak oluşturduğu şifrelenmiş şablonlardan hem de akıllı kart teknolojilerinin sunduğu protokollerden yararlanır.

Avuç İçi Damar İzi Tabanlı Biyometrik Geçiş Kontrol Cihazı

Üç Boyutlu Yüz Tanıma Cihazı

Yönetim ve Denetim Yazılımları

Yönetim ve denetim yazılımları, geçiş kontrol sisteminin tek bir noktadan yönetilmesini ve denetlenmesini sağlar. Organizasyon verimliliğini etkin bir şekilde artıran, giriş-çıkış hareketliliğini denetleyen ve kişilerin yetkilendirme süreçlerini düzenleyen gelişmiş yazılımlardır.

Yüksek Güvenlikli Merkezi Kimlik Doğrulama Sunucusu

BioAffix Ürün Ailesi Merkezi Yönetim Uygulaması

Biyometrik Windows Oturum Açma Uygulaması

Uygulamalara Entegre Edilebilen Biyometrik Kimlik Doğrulama Uygulaması

Güvenli İletişim Modülleri

Bu cihazlar, bir kapının açılıp kapanmasını denetleyen ve sağlayan, bir alanın giriş veya çıkışını kontrol etmek için kullanılan gelişmiş modüllerdir.

Yeni Nesil Güvenli İletişim Modülü

BioAffix Ürün Ailesi Merkezi Yönetim Uygulaması

Veri Merkezlerinde Kabinet Güvenliği İçin Özelleştirilmiş Güvenli İletişim Modülü

Güvenli İletişim Modülü

Geçiş Kontrol Panelleri

Tesislerde ortaya çıkacak ihtiyaçlar gözetildiğinde kimlik doğrulama cihazlarının parmak izi, yüz tanıma, iris, retina, avuç içi damar izi ve diğer biyometrik tipleri ile temassız akıllı kart teknolojilerini destekleyen bir kimlik doğrulama teknolojisine sahip olması büyük önem taşır.

Tüm Biyometrik Tiplerini Destekleyen Kimlik Doğrulama Cihazı

OSDP V2 ve Wiegand Destekli
Geçiş Kontrol Paneli

© 2023 Ones Technology